skrzypce ikonka

Warsztaty skrzypcowe

W dniu 2 października 2019 r. odbędą się w naszej szkole Warsztaty skrzypcowe nauczycieli szkół muzycznych I stopnia regionu śląskiego w ramach planowanych działań na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia artystycznego w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych regionach.

Temat: „Rozwój umiejętności technicznych, wykonawczych i artystycznych w grze na skrzypcach w szkole muzycznej I stopnia”

Prowadzący: adt dr hab. Adam Mokrus (AM Katowice, PSM Rybnik).

Harmonogram:

godz. 10.00-10.30   
otwarcie warsztatów przez dr Ewelinę Wilburg-Marzec (St. Wizytatora CEA)
wykład adt dr hab. Adama Mokrusa

WARSZTATY – część I
godz. 10.30    
uczeń kl. IV (PSM Rybnik)
godz. 11.00     uczeń kl. IV (ZSM Ruda Śląska)
godz. 11.30     uczeń kl. IV (ZSM Ruda Śląska)
godz. 12.00     uczeń kl. IV (PSM Zabrze)

PRZERWA – godz. 12.30-12.45

WARSZTATY – część II
godz. 12.45    
uczeń kl. V (ZPSM Bielsko-Biała)
godz. 13.15     uczeń kl. V (PSM Żory)
godz. 13.45     uczeń kl. VI (PSM Jastrzębie-Zdrój)

PRZERWA – godz. 14.15-14.45

WARSZTATY – część III
godz. 14.45    
uczeń kl. V (PSM Gliwice)
godz. 15.15     uczeń kl. VI (PSM Gliwice)
godz. 15.45     uczeń kl. VI (OSM Bytom)

PRZERWA – godz. 16.15-16.30

WARSZTATY – część IV
godz. 16.30    
uczeń kl. VI (ZSM Tychy)
godz. 17.00     uczeń kl. VI (PSM Będzin)
godz. 17.30     uczeń kl. VI (PSM Tarnowskie Góry)

godz. 18.00     podsumowanie i zakończenie warsztatów, rozdanie zaświadczeń

Plakat WARSZTATY SKRZYPCOWE 02.10.2019