warsztaty orkiestrowe

Warsztaty orkiestrowe dla nauczycieli

Nauczyciele regionu opolskiego i śląskiego
Centrum Edukacji Artystycznej w Katowicach oraz PSM I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku zapraszają w dniu 8 listopada 2021 r. na warsztaty dla nauczycieli prowadzących zespoły instrumentalne oraz orkiestry w szkole muzycznej I stopnia regionu opolskiego i śląskiego w ramach planowanych działań na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia artystycznego w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Temat: Rola dyrygenta w początkowym etapie nauczania – dr hab. Małgorzata Kaniowska, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nauczyciel dyplomowany ZSM I i II st. Ruda Śląsk.

Ramowy program warsztatów:

– 10.30 – Powitanie i rozpoczęcie warsztatów

– 10.30-12.00 – Blok teoretyczny I: Rola nauczyciela – dyrygenta w początkowym etapie nauczania gry na instrumentach – wprowadzenie  

– 12.20-13.50 – Blok teoretyczny II: Organizacja warsztatu pracy: Motywacja ucznia; Metody pracy podczas próby; Repertuar; Przygotowanie zespołu do występów publicznych

– 14.30-16.00 – Blok praktyczny: Propedeutyka dyrygowania – ćwiczenia; Praca warsztatowa nad kompozycją C. Webstera „Scherzo” z orkiestrą smyczkową I st. PSM I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku.

– 16.00-16.45 – Konsultacje indywidualne

Karty zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 29.10.2021 r. na adres sekretariat@psmrybnik.pl, zaznaczając na nich udział bierny lub czynny (prowadzący orkiestry smyczkowej).

Formularz zgłoszenia WO – pobierzPlakat warsztaty orkiestrowe