PSM panoramy 005

V Konkurs Organowy

Kolejne, tegoroczne sukcesy klasa organów naszej szkoły uzyskała podczas V Konkursu Organowego Uczniów Szkół Muzycznych I i II st. oraz Czeskich Szkół Muzycznych II st. i Konserwatoriów Muzycznych w Raciborzu (edycja transgraniczna). Tym razem uczeń Gabriel WOJACZEK z klasy Pana Stanisława PIELCZYKA zajął III miejsce. a uczniowie z klasy Elżbiety Włosek-Żurawieckiej: Paweł STROKA i Magdalena POHLMANN uzyskali wyróżnienie.

Gratulujemy.

2021_III MIEJSCE_G.WOJACZEK_Racibórz   2021_WYRÓŻNIENIE_P.STROKA_Racibórz   2021_WYRÓŻNIENIE_MA.POHLMANN_Racibórz