Muzyczna Akademia Młodych “TALENT”


Muzyczna Akademia Młodych „TALENT” przy Towarzystwie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku prowadzi zajęcia, dla dzieci i młodzieży zainteresowanej rozwojem swoich uzdolnień muzycznych, takie jak:

* gra na instrumencie – zajęcia indywidualne dla dzieci od 5 roku życia i młodzieży, uczeń może podjąć naukę na skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, fortepianie, akordeonie, flecie, oboju, klarnecie, fagocie, saksofonie, trąbce, waltornii, puzonie czy organach klasycznych.

* rytmika – zajęcia rytmiczno-ruchowe dla dzieci w wieku 4 – 7 lat (grupy 10-cio osobowe).

Zapewniamy wysoką jakość kształcenia w oparciu o program szkoły muzycznej. Zajęcia prowadzone są przez pedagogów tejże szkoły.

KWESTIONARIUSZ zgłoszeniowy do MAM “TALENT” – pobierz

Osoby zainteresowane nauką prosimy o wydrukowanie powyższego zgłoszenia w dwóch egzemplarzach, wypełnienie ich i złożenie w szkole muzycznej – pokój 104 (Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 27)