dzieciii (1)

Spotkania organizacyjne – PSM II stopnia

 

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA
KLASY II-VI

2-3 WRZEŚNIA 2021

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE ODBEDĄ SIĘ W RAMACH ZAJĘĆ ZBIOROWYCH DANEJ KLASY W CZWARTEK LUB PIĄTEK

LEKCJE INSTRUMENTU NALEŻY USTALIĆ INDYWIDUALNIE KONTAKTUJĄC SIĘ Z NAUCZYCIELEM

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, jak również obowiązującymi zasadami sanitarnymi w zajęciach biorą udział osoby, które:
– są zdrowe,
– nie mają podwyższonej temperatury (powyżej 38°C), 
– nie mają jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, 
– w ciągu 10 dni nie mieli kontaktu z osobą: chorą lub zakażoną koronawirusem, przebywającą z osobą na kwarantannie, 
lub sami nie są objęci kwarantanną / izolacją w warunkach domowych.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego na terenie szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk oraz noszenie maseczek do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej, w której zachowany zostanie obowiązujący dystans. Przed opuszczeniem sali należy ponownie zakryć usta i nos.