dzieciii (1)

Spotkania organizacyjne – PSM I stopnia

 

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
SPOTKANIA ORGANIZACYJNE DLA KLAS II-VI cyklu 6-letniego i  II-IV cyklu 4-letniego

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku informuje, że tegoroczny rok szkolny dla uczniów szkoły muzycznej I stopnia (od klasy II) rozpocznie się od spotkań organizacyjnych, podczas których zostaną przedstawione zasady funkcjonowania szkoły i ustalone terminy zajęć indywidualnych wg następującego harmonogramu:.

1 września 2021 r., sala kameralna: JEDNA OSOBA: UCZEŃ LUB RODZIC/OPIEKUN

godz. 17:15 – klasy IV-VI cykl 6-letniego i II-IV cyklu 4-letniego: uczniowie klas FORTEPIANU, INSTRUMENTÓW DĘTYCH, PERKUSJI, AKORDEONU I GITARY

1. Przedstawienie sposobu funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem czasowo obowiązujących zasad sanitarnych w związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii.
2. ustalenie terminu zajęć indywidualnych (z nauczycielami instrumentu). 
3. Sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem chóru

2 września 2021 r., sala koncertowa

godz. 15.30 – klasy II-III cykl 6-letniego, DWIE OSOBY: UCZEŃ I 1 RODZIC/OPIEKUN

1. Przedstawienie sposobu funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem czasowo obowiązujących zasad sanitarnych w związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii.
2. ustalenie terminu zajęć indywidualnych (z nauczycielami instrumentu).

godz. 17.05 (w ramach zajęć zespołu smyczkowego) – klasy IV-VI cykl 6-letniego i II-IV cyklu 4-letniego: uczniowie klas SKRZYPIEC, ALTÓWKI, WIOLONCZELI I KONTRABASU ( z instrumentami)

1. Przedstawienie sposobu funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem czasowo obowiązujących zasad sanitarnych w związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii.
2. ustalenie terminu zajęć indywidualnych (z nauczycielami instrumentu).
3. Sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem zespołu i konserwacją instrumentów

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, jak również obowiązującymi zasadami sanitarnymi na spotkania zapraszamy osoby, które:
– są zdrowe,
– nie mają podwyższonej temperatury (powyżej 38°C), 
– nie mają jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, 
– w ciągu 10 dni nie mieli kontaktu z osobą: chorą lub zakażoną koronawirusem, przebywającą z osobą na kwarantannie, 
lub sami nie są objęci kwarantanną / izolacją w warunkach domowych.

Prosimy o zabranie aktualnych planów lekcji ze szkół ogólnokształcących.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego na terenie szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk oraz noszenie maseczek do momentu zajęcia miejsca w sali koncertowej / kameralnej, w której zachowany zostanie obowiązujący dystans. Przed opuszczeniem sali koncertowej / kameralnej należy ponownie zakryć usta i nos.