13f7975b-9124-48d4-ba9a-7d92dffafd77

Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych CEA

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. i A. Szafranków w Rybniku informuje, że uczniowie szkół artystycznych, ich rodzice oraz nauczyciele mają prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej oferowanej w ramach Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej, które prowadzą swoją działalność pomocową zarówno w formie kontaktów bezpośrednich jak i online. Szczegółowy opis działalności znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/cea/specjalistyczne-poradnie-cea
b0793640-a48a-4d9d-b2a7-8b699bbd5659

13f7975b-9124-48d4-ba9a-7d92dffafd77