Zapis ikonka

Rekrutacja 2020 – terminy i zasady

Rekrutacja do szkoły muzycznej I stopnia odbywa się w sposób bezpośredni w formie badania przydatności kandydata do kształcenia w szkole muzycznej I stopnia BEZ możliwości wykonania programu na instrumencie (siedziba szkoły).

Terminy badania przydatności do PSM I STOPNIA:
22 CZERWCA 2020 r. – skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara.
29 CZERWCA 2020 r. – fortepian, akordeon.
30 CZERWCA 2020 r. – flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, perkusja.
09 LIPCA 2020 r. – ogłoszenie na stronie internetowej szkoły listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w kolejności alfabetycznej.
– DO DNIA 13 SIERPNIA 2020 r. – w szczególnych uzasadnionych przypadkach jest możliwe przeprowadzenie rekrutacji do Szkoły Muzycznej I st. w Rybniku w innym terminie.
14 SIERPNIA 2020 r. – ostateczny termin ogłoszenia list osób przyjętych
i nieprzyjętych do PSM I st. w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI 2020 do PSM I STOPNIA – pobierz


Rekrutacja do szkoły muzycznej II stopnia odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej poprzez przesłanie nagranego programu określonego dla każdego instrumentu i zgodnie z określonymi ZASADAMI TWORZENIA NAGRANIA NA POTRZEBY REKRUTACJI DO PSM II stopnia.

Terminy związane z rekrutacją do PSM II STOPNIA:
22 – 30 CZERWCA 2020 r. – przesłanie nagrania programu egzaminu poprzez platformę WeTransfer na adres mailowy:  admin@psmrybnik.pl według instrukcji (pkt. IV).
1 – 2 LIPCA 2020 r. – posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej.
09 LIPCA 2020 r. – ogłoszenie na stronie internetowej szkoły listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w kolejności alfabetycznej.
– DO DNIA 13 SIERPNIA 2020 r. – w szczególnych uzasadnionych przypadkach jest możliwe przeprowadzenie rekrutacji do Szkoły Muzycznej II st. w Rybniku w innym terminie.
14 SIERPNIA 2020 r. – ostateczny termin ogłoszenia list osób przyjętych i nieprzyjętych do PSM II st. w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI 2020 do PSM II STOPNIA – pobierz