XV Forum

Ogłoszenie wyników XV Forum


Wyniki XV Ogólnopolskiego Forum Młodych Instrumentalistów – Rybnik 2020, kategoria: fortepian, skrzypce i zespoły kameralne dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce Konkursy / XV Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów – Rybnik 2020 / Lista laureatów i wyróżnionych.


Szanowni Państwo Jurorzy, Nauczyciele i Uczestnicy 
XV Ogólnopolskiego Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku.

XV Forum przechodzi do historii jako wydarzenie o wysokiej randze, którą potwierdza w pierwszej kolejności skład Jury – wspaniali Artyści i Pedagodzy polskich uczelni muzycznych, jak również ilość uczestników reprezentujących bardzo wysoki poziom umiejętności, co przełożyło się na rekordową liczbę nagrodzonych i wyróżnionych uczniów reprezentujących szkoły  muzyczne całego naszego kraju.

Składając gratulacje wszystkim Uczestnikom i ich Pedagogom, w ich imieniu a także w imieniu organizatorów konkursu pragnę szczególnie serdecznie podziękować Jurorom XV Forum za przyjęcie zaproszenia do udziału w pracach komisji poszczególnych kategorii i podjęcie wszelkich działań na najwyższym poziomie merytorycznym, jednocześnie przy niezwykle serdecznym i pełnym szacunku w stosunku dla wyników pracy – zarówno ucznia, jak i pedagoga – nad repertuarem zaprezentowanym na konkursie.

Podziękowanie składam na ręce Przewodniczących komisji konkursowych: Profesora Andrzeja Jasińskiego, Profesora Konstantego Andrzeja Kulki i Profesora Andrzeja Tatarskiego.

Podziękowania kieruję również w stronę znakomitego zespołu organizacyjnego XV Forum za najwyższe kompetencje i nieustającą determinację w realizacji wszelkich powierzonych zadań:

* dziękuję sekretarzom Jury – pedagogom rybnickiej szkoły muzycznej: Arturowi Hesowi i Marcelemu Kubicy

* szczególne podziękowania kieruje w stronę Pawła Szklarskiego – nauczyciela szkoły i Patrycji Kruczek – sekretarza szkoły, których praca nad zapewnieniem najwyższego poziomu technicznego konkursu i skuteczne rozwiązywanie wszelkich problemów sprawiły, iż tegoroczne Forum odbyło się bez żadnych przeszkód, mimo jego „realizacji” w różnych miastach całej Polski – gdzie zostały nagrane programy uczestników a później wysłuchane przez Jurorów

* serdecznie dziękuję Paniom: Agnieszce Świst i Iwonie Gross oraz Panu Sylwestrowi Bujakowi – znakomitemu trio administracji rybnickiej szkoły muzycznej – za wszelkie działania organizacyjne, determinację i rzetelność w ich realizacji

W imieniu wszystkich składam najserdeczniejsze podziękowania dyrektorowi Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie Panu dr Zdzisławowi Bujanowskiemu za stworzenie możliwości spotkania na forum ogólnopolskim najlepszych uczniów klas skrzypiec i fortepianu oraz zespołów kameralnych szkół muzycznych I i II stopnia dzięki powierzeniu organizacji kolejnej XV edycji Ogólnopolskiego Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków Państwowej Szkole Muzycznej w Rybniku.

Niezwykłość tegorocznego konkursu – przeprowadzonego całkowicie w formie zdalnej, jako jednego z pierwszych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej w takiej formule – niech pozostanie w pamięci wszystkich dobrym wspomnieniem i nowym, cennym doświadczeniem, które w przyszłości będzie można wykorzystać już bez obaw, w kolejnych tego typu wydarzeniach.

Do zobaczenia na XVI Ogólnopolskim Forum!
Romana Kuczera
Dyrektor Szkoły


 

Plakat na stronkę