Struktura szkoły


W skład Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku wchodzą:

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA (wydział instrumentalny) dająca podstawy wykształcenia muzycznego w zakresie szkoły podstawowej oraz możliwość dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia. W ramach szkoły prowadzony jest sześcioletni cykl nauczania (dla kandydatów w wieku 7 – 10 lat) lub czteroletni (dla kandydatów w wieku 8-16 lat).

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA (wydział instrumentalny) dająca średnie wykształcenie muzyczne w zawodzie muzyk-instrumentalista, po zdaniu egzaminu dyplomowego oraz możliwość dalszego kształcenia w akademiach muzycznych lub innych uczelniach w kraju i za granicą. Nauka w szkole trwa 6 lat (dla kandydatów od 10-23 roku życia).


Szkoła prowadzi kształcenie muzyczne na:

instrumentach klawiszowych: fortepian, organy, akordeon

instrumentach dętych: fagot, flet, klarnet, obój, puzon, saksofon, trąbka, waltornia 

instrumentach perkusyjnych: ksylofon, wibrafon, dzwonki, kotły, werbel, bęben, talerze, …

instrumentach smyczkowych i szarpanych: altówka, skrzypce, kontrabas, wiolonczela i gitara

oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych.