koronawirus 6

Nauka zdalna w jakich przypadkach

Szanowni Państwo Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

mając na uwadze ciągle dynamiczną sytuację epidemiologiczną w naszym regionie – a co za tym idzie, ochronę zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa całej społeczności naszej szkoły – podjęte zostały, w uzgodnieniu z właściwymi organami, następujące decyzje dyrektora szkoły:

1. uczniowie przebywający na kwarantannie lub objęci nadzorem sanitarnym mają możliwość realizacji programu nauczania w sposób uzgodniony z nauczycielami poszczególnych przedmiotów po wcześniejszym powiadomieniu dyrektora szkoły drogą mailową (dyrektor informuje nauczycieli i uzgadnia tryb pracy zdalnej); uczniowie, zgodnie z procedurami sanitarnymi obowiązującymi w szkole w tym czasie nie mogą uczestniczyć w zajęciach obowiązkowych realizowanych w szkole;

2. uczniowie realizujący naukę w trybie zdalnym w szkole ogólnokształcącej w tym czasie nie mogą uczestniczyć w zajęciach odbywających się w naszej szkole;  po wcześniejszym powiadomieniu dyrektora szkoły drogą mailową uczniowie mają możliwość realizacji programu nauczania w sposób uzgodniony z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (dyrektor informuje nauczycieli i uzgadnia tryb pracy zdalnej);

3. dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.

Jak poinformowałam Państwa na zebraniach organizacyjnych rozpoczynających rok szkolny kadra kierownicza szkoły i nauczyciele dołożą wszelkich starań związanych z prawidłową realizacją procesu nauczania we wszystkich trudnych przypadkach a do takich, z pewnością należą sytuacje kiedy uczniowie nie mogą brać udziału w zajęciach. Bardzo liczę na pomoc, rzetelną informację i zrozumienie – szczególnie ze strony Rodziców i Opiekunów naszych uczniów.

Romana Kuczera – Dyrektor szkoły