szkoła

Nauka w okresie 22.03-11.04.2021 r.

Szanowni Państwo Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,
z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. nauka w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Rybniku prowadzona będzie w trybie zdalnym z wszystkich obowiązkowych i nadobowiązkowych przedmiotów – Zarządzenie dyrektora szkoły z dnia 18.03.2021 r
W tym okresie lekcje teorii w klasie I szkoły muzycznej I stopnia oraz lekcje instrumentu głównego powracają do formy zdalnej. We wszystkich innych, nie objętych zarządzeniem przypadkach dyrektor szkoły podejmuje decyzje indywidualnie.

                                                                                                                                                                                                       Romana Kuczera – dyrektor szkoły

Dodatkowo informujemy, że Rada Pedagogiczna Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Rybniku, mając na uwadze wszystkie negatywne czynniki związane z systemem nauki w okresie pandemii, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego podjęła decyzję o dodatkowych dniach wolnych od zajęć edukacyjnych, które zostały wyznaczone na: 29, 30 i 31 marca 2021 r. oraz przypominamy, że w dniach 1-6 kwietnia 2021 r. przypada wiosenną przerwę świąteczną.

Zachęcamy do poniższej lektury:

JAK ZORGANIZOWAĆ UCZNIOWI WARUNKI DO PRACY W DOMU

JAK ZMOTYWOWAĆ I WSPIERAĆ UCZNIA DO SYSTEMATYCZNEJ PRACY

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INTERNETOWEGO