koronawirus 6

Kształcenie na odległość do 26.04.2020

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Wyżej wymieniony przepis dotyczy również naszej szkoły, w związku z czym zajęcia zdalne będą kontynuowane po zakończeniu wiosennej przerwy świątecznej tj. od 15 do 26 kwietnia 2020 r.