koronawirus 6

Kształcenie na odległość do 24.05.2020

24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. zajęcia odbywają się na odległość. W związku z powyższym zajęcia w naszej szkole odbywają się na odległość w wyżej wymienionym terminie.

do 24.05.2020