Kontakt


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że kontakt telefoniczny z pracownikami Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku od dnia 20 kwietnia 2020 r. będzie możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Ponadto zachęcamy w dalszym ciągu do kontaktowania się z nami drogą mailową. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.


SEKRETARIATgodziny pracy: 8.00 – 18.00

Patrycja KRUCZEK – sekretarz szkoły

Agnieszka ŚWIST – samodzielny referent, sprawy uczniowskie PSM II STOPNIA

tel. 32 755-88-94, fax. 32 422-27-75, mail: sekretariat@psmrybnik.pl

Iwona GROS – samodzielny referent, sprawy uczniowskie PSM I STOPNIA

tel. 32 755-88-94  w. 114


KSIĘGOWOŚĆgodziny pracy: 8.00-16.00

Sylwester BUJAK – główny księgowy

tel. 32 755-88-94  w. 104, fax. 32 422-27-75, mail: cea0931@psmrybnik.pl


KIEROWNIK GOSPODARCZYgodziny pracy: 8.00-12.00

Jarosław SOBCZUK – tel. 32 755-88-94  w. 104, fax. 32 422-27-75, mail: cea0931@psmrybnik.pl


KADRA KIEROWNICZA:

        Dyrektor: Romana KUCZERA – mail: romana.kuczera@strefa.pl

        Wicedyrektor: Maria FRANCUZ – mail: mariafrancuzformy@gmail.com

        Kierownik Sekcji Fortepianu: Maria WARCHOŁ-SOBIESIAK – mail: mwarchol-sobiesiak@wp.pl

        Kierownik Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitary: Adam MOKRUS – mail: adammokrus@gmail.com

        Kierownik Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji: Sebastian WIECZOREK – mail: seba.puzon@wp.pl

        Kierownik Sekcji Akordeonu i Organów: Adriana BROLA – mail: ajb2020@interia.pl

        Kierownik Sekcji Teorii: Jacek PORSZKE – mail: porszke@rybnet.pl


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jakub SALAMON – mail: sekretariat@psmrybnik.pl

BIP – INFORMACJA ADMINISTRATORA – czytaj


BIBLIOTEKAgodziny pracy: wtorek 14.15 – 15.15 i 17.00-17.50, czwartek 18.00 – 18.50

Joanna KORYTOWSKA – nauczyciel bibliotekarz

tel. 32 755-88-94  w. 901


PORTIERNIA – tel. 32 755-88-94  w. 116


NUMER KONTA:

PSM w RYBNIKU:  NBP O-O Katowice 35 1010 1212 3183 7813 9134 0000