koronawirus 6

Kontakt – Kadra Kierownicza Szkoły

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku informuje, że nauczyciele prowadzący zajęcia z poszczególnych przedmiotów pozostają do Państwa dyspozycji w ustalonej wspólnie formie kontaktu (telefon, mail i inne).

We wszystkich ważnych sprawach dotyczących kształcenia w szkole w okresie prowadzenia zajęć w systemie tzw. nauki zdalnej można się kontaktować również z kadrą kierowniczą szkoły, która koordynuje prace w ramach poszczególnych sekcji pod poniżej podanymi adresami mailowymi (można się również umówić na rozmowę telefoniczną – z  określeniem w treści maila tematu sprawy):

Kierownik Sekcji Fortepianu – dr hab. Maria Warchoł-Sobiesiak: mwarchol-sobiesiak@wp.pl

Kierownik Sekcji Instrumentów Smyczkowych i Gitary – dr hab. Adam Mokrus: adammokrus@gmail.com

Kierownik Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji – mgr Sebastian Wieczorek: seba.puzon@wp.pl

Kierownik Sekcji Akordeonu i Organów – mgr Adriana Brola: ajb2020@interia.pl

Kierownik Sekcji Teorii – mgr Jacek Porszke: porszke@rybnet.pl


Do Państwa dyspozycji pozostaje również dyrekcja szkoły:

Dyrektor mgr Romana Kuczera: romana.kuczera@strefa.pl

Wicedyrektor mgr Maria Francuz: mariafrancuzformy@gmail.com


Szanowni Państwo, Drodzy Młodzi Muzycy,
mimo bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej w naszym kraju i właściwie na całym świecie – działania w sferze kultury trwają, wprawdzie on-line ale na wspaniałym poziomie. I my też działajmy w tej dziedzinie z wielką determinacją.

Życzę powodzenia, wiele optymizmu i mądrości we wszelkich działaniach.

Z serdecznymi pozdrowienia
Romana Kuczera