Zakręcone Fleciki


Uwaga: XV Ogólnopolski Festiwal „Zakręcone Fleciki” 2020 zostaje odwołany z przyczyn niezależnych od organizatorów.

 OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL „ZAKRĘCONE FLECIKI”

XV Ogólnopolski Festiwal „Zakręcone Fleciki” to ogólnopolskie spotkanie uczniów szkół muzycznych i ognisk muzycznych grających na fletach z zakręconą główką, które odbędzie się 6_czerwca 2020 roku w PSM I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku.


1. ORGANIZATORZY
– Stowarzyszenie Flecistów Polskich.
– Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku

2. CELE
– prezentacja osiągnięć artystycznych młodych flecistów w wieku 6-11 lat,
– promocja nowoczesnych metod nauczania początkowego gry na flecie,
– wymiana doświadczeń metodycznych między pedagogami,
– integracja uczniów i nauczycieli klas fletu.

3. GRUPY WIEKOWE
grupa Ipierwszy rok nauki,
grupa IIdrugi rok nauki,
grupa IIItrzeci rok nauki.

4. PROGRAM
Grupa I: 2 utwory z akompaniamentem fortepianu wykonane z pamięci, których czas trwania nie może przekroczyć 3 min.
Grupa II: Małgorzata Ryk – Etiuda obowiązkowa II rok nauki (nuty poniżej)
oraz 2 utwory z akompaniamentem fortepianu wykonane z pamięci;
czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 min.
Grupa III: Małgorzata Ryk – Etiuda obowiązkowa III rok nauki (nuty poniżej)
oraz 2 utwory z akompaniamentem fortepianu wykonane z pamięci;
czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 min.

5. JURY
1) Prezentacje muzyczne będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.
2) Jury ustala zasady oceniania i decyduje o przyznaniu nagród.
3) Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

6. NAGRODY
1) Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
2) Laureaci poszczególnych grup otrzymują dyplom laureata i nagrody rzeczowe. Osoby wyróżnione otrzymują dyplom.
3) Jury przyznaje jedną nagrodę specjalną w postaci zakręconej główki – model wskazany przez organizatora – ufundowaną przez Jarmuła Music dla szkoły, której uczeń otrzyma największą ilość punktów.
4) Nagrodzeni i wytypowani przez jury uczestnicy zobowiązani są do udziału w KONCERCIE LAUREATÓW, który odbędzie się po zakończeniu przesłuchań.
5) Odbiór nagród i dyplomów odbywa się wyłącznie po ogłoszeniu werdyktu jury na zakończenie festiwalu. Nieodebranie nagrody rzeczowej w tym terminie powoduje jej utratę. Nieodebrane dyplomy nie będą wysyłane.

7. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1) Zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na karcie zgłoszenia wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego w terminie do 30 kwietnia 2020 r.
– wyłącznie drogą mailową na adres: grazynahejno@interia.pl
2) Wpisowe w wysokości 100 złotych należy wpłacić do dnia 30 kwietnia 2020 r. na rachunek:
Stowarzyszenie Flecistów Polskich
53 2490 0005 0000 4500 4332 8839
z dopiskiem „Zakręcone fleciki” + imię i nazwisko uczestnika
W razie rezygnacji z udziału w festiwalu wpisowe nie będzie zwracane.
3) O zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 20 maja 2020 r.
4) Uczestnicy występują w kolejności ustalonej przez organizatorów. Szczegółowy harmonogram Festiwalu zostanie opublikowany na stronie www.stofp.pl oraz przesłany zakwalifikowanym uczestnikom.
5) Uczestnicy występują z własnym akompaniatorem. Istnieje możliwość odpłatnego korzystania z akompaniatora konkursu. Opłata wynosi 30 złotych i jest wnoszona na miejscu przed występem.
6) Prezentacje uczestników mogą być rejestrowane przez organizatorów w formie zdjęć.
7) Podczas „Zakręconych Flecików” odbędzie się wystawa instrumentów zorganizowana przez sponsora Festiwalu firmę Jarmuła Music.
8) Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
9) Dodatkowe informacje można uzyskać u pani Grażyny Hejno, tel. 601 844 114.
10) Zgłoszenie na „Zakręcone fleciki” jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.

KARTA ZGŁOSZENIA 2020 –  POBIERZ
Etiuda obowiązkowa XV Zakręcone Fleciki II rok nauki – POBIERZ
Etiuda obowiązkowa XV Zakręcone Fleciki III rok nauki – POBIERZ