JURY XIV FORUM – 2018


Komisja – kategoria FORTEPIAN:
prof. zw. Andrzej Jasiński – przewodniczący
prof. zw. Andrzej Tatarski
prof. dr hab. Mirosław Herbowski
dr hab. Anna Górecka, prof. AM


Komisja – kategoria SKRZYPCE:
prof. zw. Konstanty Andrzej Kulka – przewodniczący
prof. zw. Bartosz Bryła
adt dr Adam Mokrus
dr Karina Gidaszewska


Komisja – kategoria ZESPOŁY KAMERALNE:
prof. zw. Andrzej Tatarski – przewodniczący
prof. zw. Bartosz Bryła
adt dr Adam Mokrus
dr Karina Gidaszewska