JURY XV FORUM


Komisja – kategoria FORTEPIAN:
prof. dr hab. Andrzej Jasiński (AM Katowice) – przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Tatarski (AM Poznań)
prof. dr hab. Mirosław Herbowski (AM Kraków)
dr hab. Anna Górecka, prof. AM (AM Katowice)


Komisja – kategoria SKRZYPCE:
prof. dr hab. Konstanty Andrzej Kulka (UMFC Warszawa) – przewodniczący
prof. dr hab. Bartosz Bryła (AM Poznań)
dr hab. Karina Gidaszewska, prof. AM (AM Poznań i AM Łódź)
dr hab. Adam Mokrus (AM Katowice)


Komisja – kategoria ZESPOŁY KAMERALNE:
prof. dr hab. Andrzej Tatarski (AM Poznań) – przewodniczący
prof. dr hab. Bartosz Bryła (AM Poznań)
prof. dr hab. Mirosław Herbowski (AM Kraków)
dr hab. Karina Gidaszewska, prof. AM (AM Poznań i AM Łódź)
dr hab. Adam Mokrus (AM Katowice)