dzieciii

KLASY I PSM I i II STOPNIA – Inauguracja roku szkolnego

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku informuje, że tegoroczny rok szkolny rozpocznie się w dniu 1 września 2020 r. od spotkań organizacyjnych, podczas których zostaną przedstawione zasady funkcjonowania szkoły i ustalone terminy zajęć indywidualnych.

Harmonogram:
– PSM I stopnia, klasa I cykl 6-letni    godz. 16.00 sala koncertowa
– PSM I stopnia, klasa I cykl 4- letni   godz. 16.30 sala kameralna
– PSM II stopnia, klasa I    godz. 18.00 sala koncertowa

Uwaga !!! Na spotkanie:
– zapraszamy tylko i wyłącznie ucznia z 1 rodzicem/opiekunem, którzy nie mają podwyższonej temperatury (powyżej 38°C) oraz nie mają jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; ponadto w ciągu 10 dni nie mieli kontaktu z osobą: chorą lub zakażoną koronawirusem, przebywającą z osobą na kwarantannie lub sami nie są objęci kwarantanną / izolacją w warunkach domowych

– prosimy o zabranie aktualnych planów lekcji ze szkół ogólnokształcących

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego na terenie szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk oraz noszenie maseczek do momentu zajęcia miejsca w sali koncertowej/kameralnej, w której zachowany zostanie obowiązujący dystans. Przed opuszczeniem sali koncertowej/kameralnej należy ponownie zakryć usta i nos.

Przypominamy również o obowiązku dostarczenia do dnia 1 września b.r. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na wybranym instrumencie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zarówno kandydaci do PSM I i PSM II st.) – zgodnie z art. 142 ust. 2 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.