dzieciii (1)

Klasy I PSM I i II stopnia – Inauguracja roku szkolnego

 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO
DLA KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 połączone z krótkim koncertem muzyki polskiej odbędzie się w dniu 1 września 2021 r. wg następującego harmonogramu:

– kl. I szkoły muzycznej I stopnia (cykl 6-letni i  cykl 4-letni) – godz. 15.00 sala koncertowa (I piętro)
– kl. I szkoły muzycznej II stopnia – godz. 17:00 sala koncertowa (I piętro)

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, jak również obowiązującymi zasadami sanitarnymi na Inaugurację zapraszamy ucznia z jednym rodzicem/opiekunem, którzy:
– są zdrowi,
– nie mają podwyższonej temperatury (powyżej 38°C),
– nie mają jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
– w ciągu 10 dni nie mieli kontaktu z osobą: chorą lub zakażoną koronawirusem, przebywającą z osobą na kwarantannie,
– lub sami nie są objęci kwarantanną / izolacją w warunkach domowych.

PROGRAM INAUGURACJI:
1. Wystąpienie Dyrektora Szkoły.
2. Recital miniatur skrzypcowych H. Wieniawskiego, I. J. Paderewskiego, A. Zarzyckiego, E. Młynarskiego w wykonaniu dra hab. Adama Mokrusa – skrzypce i mgra Artura Hesa – fortepian.
3. Przedstawienie sposobu funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem czasowo obowiązujących zasad sanitarnych w związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii.
4. ustalenie terminu zajęć indywidualnych (z nauczycielami instrumentu).

Prosimy o zabranie aktualnych planów lekcji ze szkół ogólnokształcących.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego na terenie szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk oraz noszenie maseczek do momentu zajęcia miejsca w sali koncertowej, w której zachowany zostanie obowiązujący dystans. Przed opuszczeniem sali koncertowej/kameralnej należy ponownie zakryć usta i nos.

Przypominamy również o obowiązku dostarczenia do dnia 1 września b.r. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na wybranym instrumencie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zarówno kandydaci do PSM I i PSM II st.) – zgodnie z art. 142 ust. 2 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.