dzieciii

POZOSTAŁE KLASY – Inauguracja roku szkolnego

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku informuje, że tegoroczny rok szkolny rozpocznie się w dniach 2-4 września 2020 r. od spotkań organizacyjnych, podczas których zostaną przedstawione zasady funkcjonowania szkoły i ustalone terminy zajęć indywidualnych.

Harmonogram:
2 września 2020 r., sala koncertowa
– PSM I stopnia, klasa II i III cykl 6-letni – godz. 16.30 
– PSM II stopnia, klasa II i III – godz. 18.00 

3 września 2020 r., sala koncertowa
– PSM II stopnia, klasa IV, V i VI – godz. 16.30 
– PSM I stopnia, klasa V i VI cykl 6-letni – godz. 18.00 

4 września 2020 r., sala koncertowa
– PSM I stopnia, klasa IV cykl 6-letni oraz klasa II, III i IV cykl 4-letni – godz. 16.30 

Uwaga !!! Na spotkanie:
– PSM I st. oraz klas II i III PSM II st. zapraszamy tylko i wyłącznie 1 rodzica / opiekuna (bez obecności ucznia), który nie ma podwyższonej temperatury (powyżej 38°C) oraz nie ma jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; ponadto w ciągu 10 dni nie miał kontaktu z osobą: chorą lub zakażoną koronawirusem, przebywającą z osobą na kwarantannie lub sam nie jest objęty kwarantanną / izolacją w warunkach domowych

– klas IV, V i VI PSM II st. zapraszamy tylko i wyłącznie ucznia lub rodzica / opiekuna (1 osoba), który nie ma podwyższonej temperatury (powyżej 38°C) oraz nie ma jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; ponadto w ciągu 10 dni nie miał kontaktu z osobą: chorą lub zakażoną koronawirusem, przebywającą z osobą na kwarantannie lub sam nie jest objęty kwarantanną / izolacją w warunkach domowych

– prosimy o zabranie aktualnych planów lekcji ze szkół ogólnokształcących

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego na terenie szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk oraz noszenie maseczek do momentu zajęcia miejsca w sali koncertowej, w której zachowany zostanie obowiązujący dystans. Przed opuszczeniem sali koncertowej należy ponownie zakryć usta i nos.