Kwiatki_DEN

Dzień Edukacji Narodowej – nagrodzeni nauczyciele

Tegoroczny rok szkolny różni się znaczącą od wszystkich poprzednich. Jesteśmy od siebie trochę dalej, ale myślimy o sobie nawzajem i o tym, co się dzieje u każdego z nas. Doceniamy dużo bardziej, niż zwykle, dobre wiadomości. Cieszymy się z tego, że jesteśmy zdrowi i możemy działać na polu artystycznym.

W tym dziwnym i trudnym dla wszystkich czasie, nie należy zapominać o corocznych wydarzeniach, na które zawsze czekamy, i które przynoszą nam wiele radości.

Dziś, Dzień Edukacji Narodowej, którego nie możemy obchodzić, tak jak mieliśmy to w zwyczaju. Niestety sala koncertowa nie będzie wypełniona po brzegi, podczas koncertu dla nauczycieli szkoły. Ale mimo wszystko nie jesteśmy smutni, bo to co najważniejsze pozostało tzn. pamięć. Za co, w imieniu dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom.

I w tym miejscu musimy się pochwalić, że wraz z życzeniami z Ministerstwa Kultury i Edukacji Narodowej oraz Centrum Edukacji Artystycznej napłynęły z Warszawy bardzo dobre i miłe dla naszej szkoły wiadomości.

Pierwsza z nich to, że do grona Profesorów Oświaty dołączyły kolejne trzy osoby i wśród nich znalazła się nauczycielka naszej szkoły Pani Maria Warchoł-Sobiesiak. Dodamy, że to  znaczące wyróżnienie, przyznaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty, i może go uzyskać nauczyciel, który przez lata pracy wyróżniał się osiągnięciami dydaktycznymi oraz wychowawczymi. Dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzył wzorzec nauczyciela i wychowawcy.

M. Warchoł-Sobiesak - Profesor Oświaty

                                                                                                                                          Profesor Oświaty Maria Warchoł-Sobiesiak (zdj. wykonała. L. Rumpel)

A druga dotyczyła uhonorowania czterech pedagogów naszej szkoły, następującymi nagrodami:

– nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego II stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i artystycznej dla Pani Olgi Rumpel (nauczyciel klasy altówki),

– nagroda Indywidualna I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce dla Pani Gizeli Fritz (nauczyciel klasy fortepianu) i Pani Joanny Glenc (nauczyciel chóru PSM II st.),

– nagroda Indywidualna II stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce dla Pani Joanny Korytowskiej (nauczyciel teorii PSM I st.).

Wszystkie wyróżnienia są dla nas ogromnym powodem do dumy i  potwierdzeniem sukcesów pedagogicznych naszych nauczycieli na forum ogólnopolskim i międzynarodowym w roku szkolnym 2019/2020.