Kwiatki_DEN

Dzień Edukacji Narodowej

Informujemy, że dzień 14 października 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.