Zapis ikonka

Dlaczego warto uczyć się w szkole muzycznej

Szanowny Rodzicu

Jeśli zastanawiasz się:
– dlaczego jest tak ważne, aby dziecko możliwie jak najwcześniej miało kontakt z muzyką?
– czy warto już od najmłodszych lat uczyć gry na instrumentach?
– co dziecko może zyskać dzięki edukacji muzycznej w szkole artystycznej?
postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Badania wskazują, że profesjonalna aktywność muzyczna:

wspiera rozwój inteligencji – regularna gra na instrumencie wzmaga motywację do nauki, sprzyja osiąganiu lepszych wyników, w rozwiązywaniu zadań matematycznych, pozytywnie wpływa na rozwój języka i osiągnięcie gotowości do czytania;

rozwija poznawczo – pobudza proces spostrzegania, wrażliwość zmysłową, koncentrację uwagi, wpływa na rozwój mowy i wzbogacenie słownictwa oraz na inwencję twórczą; 

– wyraźnie wzmacnia koncentrację uwagi, usprawnia zapamiętywanie i zdolność uczenia się. Pod wpływem powolnej muzyki barokowej przyspieszony jest proces uczenia się o 25% i zwiększona zdolność zapamiętywania o 26%;

wspiera wydajność mózgu – słuchanie muzyki we wczesnym dzieciństwie pomaga budować neuronalne ścieżki, które mają wpływ na rozwój języka, pamięci i poczucie przestrzeni. Grając na instrumencie, dzieci uczą się koordynować obie półkule mózgowe, co bardzo korzystnie wpływa na rozwój intelektualny;

wspiera społeczne zachowania – dzieci oswojone z muzyką znacznie rzadziej się kłócą i generalnie uchodzą za bardziej zgodne. Edukacja muzyczna minimalizuje bowiem poziom zachowań agresywnych. Uczestnictwo w zajęciach muzycznych uspołecznia, przeciwdziała uczuciu samotności i sprzyja podejmowaniu współdziałania i współpracy;

wspiera rozwój emocjonalny dzieci – aktywne obcowanie z muzyką sprawia, że dzieci są znacznie bardziej empatyczne, dojrzałe emocjonalnie, zrównoważone, zdyscyplinowane i komunikatywne;

kształtuje dodatnie cechy charakteru i woli wyrabia cierpliwość, wytrwałość, odwagę, odporność na trud i zmęczenie;

– jak żadne inne działanie wspiera całościowy rozwój – dzieci uczą się płynnego i elastycznego ruchu, poprawia się postawa ciała, następuje rozwój mięśni, wzmocnienie układu nerwowego, rozwój układu oddechowego i poprawa pracy serca;

działa terapeutycznie – rozładowuje napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki u dzieci; edukacja muzyczna ponadto kształtuje wrażliwość na piękno, rozwija wyobraźnię, zaspokaja potrzebę ekspresji, uczy samodzielności myślenia i oceny estetycznej.

Pamiętajmy MUZYKA uczy, bawi, wychowuje, rozwija i uwrażliwia.

(źródło: https://cea-art.pl/poradnictwo/DLACZEGO_MUZYKA.pdf)