Wykaz podręczników

ZESTAW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


PSM I STOPNIA:

A. Kreiner-Bogdańska – “W krainie muzyki” podręcznik do audycji muzycznej

J. K. Lasocki – Mały solfeż

L. Florek, I. Tomera-Chmiel, T. Stachak – Nasza muzyka 1, 2, 3, 4, 5 i 6


PSM II STOPNIA:

M. Kowalska – ABC Historii muzyki

D. Gwizdalanka – Historia muzyki cz. 1, 2, 3 i 4

B. Muchenberg – Pogadanki o muzyce cz. 1 i 2

T. Zielińsli – Style, kierunki i twórcy XX wieku

M. Wacholc – Czytanie nut głosem cz. 1, 2 i 3

Dzielska, Kaszycki – Materiały do kształcenia słuchu

M. Dziewulska – Materiały do kształcenia słuchu

F. Wesołowski – Materiały do ćwiczeń z harmonii

J. Targosz – Harmonia funkcyjna

J. Lasocki – Solfeż I i II

F. Wesołowski – Zasady muzyki

J. Lasocki – Podstawowe wiadomości z nauki o muzyce

D. Radziwiłowicz – Ćwiczenia z zasad muzyki