PLAN PRACY – ROK SZKOLNY 2019/2020


1. ZEBRANIE OGÓLNE RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II ST.

– 11 września 2019 r. godz. 18.30, sala koncertowa

  2. KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

– 30 sierpnia 2019 r. godz. 13.00

– 12 września 2019 r. godz. 12.00

– 10 stycznia 2020 r.

– 20 kwietnia 2020 r.

– … czerwca 2020 r.

– … czerwca 2020 r.

– pozostałe spotkania Rady Pedagogicznej wg potrzeby

  3. EGZAMINY, PRZESŁUCHANIA

– grudzień 2019 r. / styczeń 2020 r. – przesłuchania półroczne (I i II stopień)

– … r. – egzaminy promocyjne (I i II stopień)

– październik / listopad 2019 r. – szkolne etapy kwalifikacji kandydatów do Przesłuchań CEA

  4. PRZESŁUCHANIA CEA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH II ST.:

– 03.03.2020 r. (GITARA i ZESPOŁY GITAROWE)

– 04-06.03.2020 r. (SKRZYPCE i ALTÓWKA)

– 05-06.03.2020 r. (ORGANY)

– 09.03.2020 r. (INSTRUMENTY DĘTE DREWNIANE)

– 10.03.2020 r. (INSTRUMENTY DĘTE BLASZANE)

– 11.03.2020 r. (AKORDEON i ZESPOŁY AKORDEONOWE)

– 17.03.2020 r. (WIOLONCZELA i KONTRABAS)

– 23-25.03.2020 r. (FORTEPIAN)

  5. PRZESŁUCHANIA CEA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST.:

– 17-20.02.2020 r. (SKRZYPCE i ALTÓWKA)

– 20-21.02.2020 r. (INSTRUMENTY DĘTE BLASZANE)

– 24-27.02.2020 r. (FORTEPIAN)

– 27-28.02.2020 r. (INSTRUMENTY DĘTE DREWNIANE: klarnet, saksofon)

– 02-03.03.2020 r. (GITARA i ZESPOŁY GITAROWE)

– 09-10.03.2020 r. (AKORDEON i ZESPOŁY AKORDEONOWE)

– 19-20.03.2020 r. (INSTRUMENTY DĘTE DREWNIANE: flet, fagot, obój)

– 25-26.03.2020 r. (WIOLONCZELA i KONTRABAS)

  6. EGZAMINY DYPLOMOWE

– … r.

  7. EGZAMINY WSTĘPNE DO PSM II ST. i BADANIE PRZYDATNOŚCI DO PSM I ST.

– 1 – 24 czerwca 2020 r.

  8. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

– … r. – klasy VI/II stopnia

– … r. – klasy VI/I stopnia

– 26 czerwca 2020 r. – pozostałe klasy

– … r. – rozdanie dyplomów

  8. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

– 23 grudnia – 31 grudnia 2019 r.

  9. FERIE ZIMOWE

–  13 – 26 stycznia 2020 r.

  10. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

– 9 – 14 kwietnia 2020 r.

  11. FERIE LETNIE

– 27 czerwca 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r.

  12. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

– 31 października 2019 r.

– 12 czerwca 2020 r.