PLAN PRACY – ROK SZKOLNY 2020/2021


1. ZEBRANIE RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II ST.

 

2. KONFERENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

– 31 sierpnia 2020 r. godz. 11.00

– 14 września 2020 r. 

– 28 stycznia 2021 r.

– … kwietnia 2021 r.

– … czerwca 2021 r.

– … czerwca 2021 r.

– pozostałe spotkania Rady Pedagogicznej wg potrzeby

  3. EGZAMINY, PRZESŁUCHANIA

– grudzień 2020 r. / styczeń 2021 r. – przesłuchania półroczne (I i II stopień)

– … r. – egzaminy promocyjne (I i II stopień)

– październik / listopad 2020 r. – szkolne etapy kwalifikacji kandydatów do Przesłuchań CEA

 4. EGZAMINY DYPLOMOWE

– 22 kwietnia 2021 r. – historia muzyki

– 20 maja 2021 r. – instrumenty dęte

– 27 maja 2021 r. – organy

– 28 maja 2021 r. – fortepian

– 31 maja 2021 r. – instrumenty smyczkowe i gitara

  5. EGZAMINY WSTĘPNE DO PSM II ST. i BADANIE PRZYDATNOŚCI DO PSM I ST.

– 1 – 24 czerwca 2021 r.

  6. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

– … r. – klasy VI/II stopnia

– … r. – klasy VI/I stopnia

– 25 czerwca 2021 r. – pozostałe klasy

– … r. – rozdanie dyplomów

  7. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

– 23 grudnia – 31 grudnia 2019 r.

  8. FERIE ZIMOWE

–  1 – 14 lutego 2021 r.

  9. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

– 1 – 6 kwietnia 2021 r.

  10. FERIE LETNIE

– 26 czerwca 2021 r. – 31 sierpnia 2021 r.

  11. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

– 26 października 2020 r.

– 29 – 31 marca 2021 r.

– 29 i 30 kwietnia 2021 r.