PSM II STOPNIA – ZAJĘCIA TEORETYCZNE


Rok szkolny 2020/2021

UWAGA zmiana planu
dotyczy:
– klasa I/II st. gr B (poniedziałek, zmiana godzin kształcenia)

Plan lekcji PSM II st. – pobierz


LEGENDA:

Ch – Chór
FM
– Formy muzyczne
– Harmonia
HM –
Historia muzyki 
KS –
Kształcenie słuchu
LM
– Literatura muzyczna
L
– Liturgika
OD
– Orkiestra dęta
OS
– Orkiestra symfoniczna
ZMzEEN
– Zasady muzyki z elementami edycji nut
KAM. – Sala kameralna
KON.
– Sala koncertowa