Plan lekcji

Uwagi do planów lekcji na rok szkolny 2019/2020

Na zajęciach teoretycznych w klasach I-VI cyklu dziecięcego PSM I st. oraz PSM II st. obowiązuje podział na grupy (A, B, C).  Wybór grupy jest dowolny tzn. uczeń ma możliwość wyboru tej grupy, której rozkład godzinowy zajęć jest najbardziej korzystny.
Natomiast zajęcia z instrumentu uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem.