Bieżące informacje

PLAN PRACY – zawiera najważniejsze terminy dotyczące funkcjonowania szkoły w bieżącym roku szkolnym m.in. terminy: egzaminów, przesłuchań, przerw w nauce, ferii oraz dodatkowych dni wolnych.

OGŁOSZENIA DLA ORKIESTRY – zawierają informacje dla orkiestry symfonicznej PSM II st. oraz orkiestry dętej PSM II st.

OGŁOSZENIA DLA ZESPOŁÓW – zawierają informacje dla pozostałych zespołów PSM I st. oraz PSM II st.

OGŁOSZENIA DLA CHÓRÓW – zawierają informacje dla chóru PSM I st., chóru PSM II st. oraz zespołu wokalnego PSM I st.